Temis - Kancelarie Adwokackie

adwokat
Agnieszka Karpacz
tel. 606-914-114

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczymy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego, w tym:
  – sprawy o zapłatę, odszkodowawcze, sprawy o ochronę dóbr osobistych
  – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
  – sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, zasiedzenie, ustanowienie służebności, eksmisję, zniesienie współwłasności
 • prawa karnego: obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, wyroki łączne, sprawy karne na etapie postępowania wykonawczego w tym w szczególności wnioski o odroczenie wykonania kary, wnioski o przerwę w karze, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa
 • prawa gospodarczego, w tym bieżąca obsługa osób prawnych
 • prawa administracyjnego - odwołania od decyzji organów administracji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, pozwy o odszkodowanie za wypadek przy pracy, pozwy o ustalenie stosunku pracy, pozwy o wypłatę zaległego wynagrodzenia
 • postępowania egzekucyjnego – reprezentowanie wierzycieli oraz dłużników, skargi na czynności komornika
 • ochrony praw człowieka - skargi do Strasbourga, wnioski oraz skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Kancelaria Adwokacka TEMIS
adwokat Agnieszka Karpacz

ul. Jana III Sobieskiego 3a/12, 14-100 Ostróda
tel. 606-914-114
Filia w Iławie:
ul. Wyszyńskiego 5, 14-200 Iława